Chocianowianie wybrali nowego radnego

Największym zaufaniem wyborców okręgu 5 cieszy się Henryk Osoliński, kandydat komitetu Porozumienie. Wygrał on z Krzysztofem Kowalczykiem, Mateuszem Sarżyńskim i Katarzyną Pikulską-Danis. Zwycięzca wyborów uzupełniających zdobył 58 głosów.

[KN]