OKIEM KAMERY: Burmistrz w Ogrodzisku, Żabicach, Pogorzeliskach i Trzebnicach