OKIEM KAMERY: Liga rugby w Chocianowie wystartowała