OKIEM KAMERY: Moto-show w Chocianowie, 3 czerwca 2023