OKIEM KAMERY: Niedziela Palmowa 2023 w Chocianowie