OKIEM KAMERY: Prace przy ścieżce rowerowej zbliżają się do końca