OKIEM KAMERY: Wieczorek Muzyczny 2023 wrócił do Chocianowskiego Parku Piastowskiego w Chocianowie