Podsumowanie wydarzeń ubiegłego tygodnia (9/2020)

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia Chocianowa z ubiegłego tygodnia.